Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1715299

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1715299

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1715299
Onderwerp Indienen zienswijze op de concept begroting 2017 GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 26-05-2016 12:02:19
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 15 juni 2016 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fractie Beter voor Dordt legt een stemverklaring af.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 31 mei 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

BVD zal via de griffie nog een aantal vragen aan de wethouder stellen. Eventueel zal n.a.v. de antwoorden door deze fractie gekeken worden of dit aanleiding geeft voor een nazending. De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 15 juni a.s.