Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1715299

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1715299

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1715299
Onderwerp Indienen zienswijze op de concept begroting 2017 GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 26-05-2016 12:02:19
Onderwerp Indienen zienswijze op de concept begroting 2017 GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Programma Zorg en Ondersteuning
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar V.L. Roeleveld, 770 4732
Datum B&W Besluit 18-05-2016
Gerelateerde zaak 1632379
Adviescommissie 31-05-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Uw raad heeft de mogelijkheid om een zienswijze op de concept begroting 2017 (geconsolideerde begroting) van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J) naar voren te brengen. Ons college adviseert uw raad dit te doen.

Gepubliceerd 26-05-2016