Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1715282

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1715282

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1715282
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 19-05-2016 09:04:49
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar SL Holstein, 770 4741
Datum B&W Besluit 18-05-2016
Gerelateerde zaak 1634668
Adviescommissie 24-5-16
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 28 april 2016 is het landelijke onderhandelaarsakkoord Uitwerking Verhoogde Asielinstroom tussen kabinet en VNG gesloten. Over het akkoord houdt de VNG een ledenraadpleging. Tot en met 1 juni 2016 kunnen leden reageren.

Gepubliceerd 19-05-2016