Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1715277

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1715277

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1715277
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 6e herziening Dubbeldam, locatie Stevensweg 39
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 31-05-2016 16:20:19
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 6e herziening Dubbeldam, locatie Stevensweg 39
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogwerf, 770 4900
Datum B&W Besluit 18-05-2016
Gerelateerde zaak 1630118
Agendacommissie 31 mei 2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Er is een plan ontwikkeld voor de bouw van 20 woningen op de locatie van het tuincentrum aan de Stevensweg 39. De voorziene woningbouw is het vervolg op de in 2009 uitgevoerde woningbouw aan de Stevenshof. Dit bestemmingsplan "6e herziening Dubbeldam, locatie Stevensweg 39" kan in ontwerp ter visie met de mogelijkheid zienswijzen in te dienen bij uw raad.

Gepubliceerd 31-05-2016