Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1715267

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1715267

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1715267
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpwijzigingsplan Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch, locatie Skicentrum
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 31-05-2016 16:20:19
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpwijzigingsplan Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch, locatie Skicentrum
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar CG van Rijk, 770 4902
Datum B&W Besluit 18-05-2016
Gerelateerde zaak 1629156
Agendacommissie 31-05-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Uw raad heeft op 12 februari 2013 het bestemmingsplan "Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch" vastgesteld. In dit bestemmingsplan is de mogelijkheid opgenomen om door middel van een wijzigingsbevoegdheid de nieuwbouw van het clubgebouw van het Skicentrum Drechtsteden met bijbehorende horecavoorziening en ten hoogste één bijbehorend bouwwerk te realiseren. Op verzoek van de eigenaar van het Skicentrum is een wijzigingsplan opgesteld. Dit wordt als ontwerp ter inzage gelegd.

Gepubliceerd 31-05-2016