Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1715267

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1715267

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1715267
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpwijzigingsplan Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch, locatie Skicentrum
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 31-05-2016 16:20:19
Document Document type
Icoon voor documenttype Toelichting.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage1.Wijzigingwatervergunning.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage2.Quick-scan flora en fauna.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage3.Stikstofdepositieberekening.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Regels.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Verbeelding.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief over ontwerpwijzigingsplan Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch, locatie Skicentrum Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief 1629156 Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype -DOOR ESTHER GESCAND- RIB locatie Skicentrum.pdf Algemeen