Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1715267

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1715267

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1715267
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpwijzigingsplan Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch, locatie Skicentrum
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 31-05-2016 16:20:19
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 15 juni 2016 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 31 mei 2016 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief ter kennisneming te agenderen voor de raadsvergadering van 15 juni 2016.