Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1715263

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1715263

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1715263
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Dubbeldam, locatie Iepenlaan
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 31-05-2016 16:20:19
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Dubbeldam, locatie Iepenlaan
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogwerf, 770 4900
Datum B&W Besluit 18-05-2016
Gerelateerde zaak 1630115
Agendacommissie 31-05-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In het kader van het aanbieden van gronden voor Particulier Opdrachtgeverschap is een plan ontwikkeld voor de locatie Iepenlaan 35. Op deze locatie is thans nog een gymnastieklokaal aanwezig, dat echter niet meer wordt gebruikt. De locatie is geschikt voor de bouw van maximaal drie woningen. Er is een bestemmingsplan "2e herziening Dubbeldam, locatie Iepenlaan" opgesteld om de woningbouw ter plaatse mogelijk te maken.

Gepubliceerd 31-05-2016