Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1715263

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1715263

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1715263
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Dubbeldam, locatie Iepenlaan
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 31-05-2016 16:20:19
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Dubbeldam, locatie Iepenlaan Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Dubbeldam, locatie Iepenlaan Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Dubbeldam, locatie Iepenlaan Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Toelichting Iepenlaan Bijlage
Icoon voor documenttype Regels Iepenlaan Bijlage
Icoon voor documenttype Verbeelding Iepenlaan Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1630115 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1637768 Raadsbesluit