Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1715263

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1715263

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1715263
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Dubbeldam, locatie Iepenlaan
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 31-05-2016 16:20:19
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 15 juni 2016 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 31 mei 2016 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 15 juni 2016.