Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1715259

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1715259

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1715259
Onderwerp Vaststellen 1e herziening bestemmingsplan De Staart, locatie Zonnepark Crayestein
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 31-05-2016 16:20:19
Onderwerp Vaststellen 1e herziening bestemmingsplan De Staart, locatie Zonnepark Crayestein
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar CA van Rijk, 770 4902
Datum B&W Besluit 18-05-2016
Gerelateerde zaak 1626924
Agendacommissie 31-05-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De "1e herziening bestemmingsplan De Staart, locatie Zonnepark Crayestein" maakt de aanleg van een zonnepark op de gesloten stortplaats Crayestein mogelijk. Het plangebied ligt ten oosten van industriegebied De Staart. Over het ontwerp van de herziening zijn geen zienswijzen binnengekomen. De herziening kan ongewijzigd worden vastgesteld.

Gepubliceerd 31-05-2016