Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1712536

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1712536

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1712536
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Rapportage Discriminatie 2015
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 23-05-2016 16:21:57
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Rapportage Discriminatie 2015
Programma Zorg en Ondersteuning
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 10 - Integratie, participatie en emancipatie
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Lambrechts, Karin (C.M.L.)
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4862
Aanspreekpunt e-mail MJ.Geerts@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S Yavuz, 078 770 4733
Datum B&W Besluit 10-05-2016
Gerelateerde zaak 1626990
Agendacommissie 31-05-2016
Termijn agenda Dient geagendeerd te worden na de zomer.
Raad 08-11-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Met deze raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad van Dordrecht geïnformeerd over de bij RADAR bekende meldingen van discriminatie in Dordrecht en de meldingen bij de politie. Daarnaast worden de meldingen in 6 andere gemeenten met die van Dordrecht vergeleken. Samen met het rapport 'Discriminatiecijfers Politie 2014' en de trendrapportage 'Stemmingen en Koersen' van RADAR krijgt U een compleet beeld van discriminatie in Dordrecht en in het land. De algemene trend is dat de meldingen bij het antidiscriminatiebureau dalen, terwijl de meldingen bij de politie toenemen.

Gepubliceerd 23-05-2016