Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1711180

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1711180

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1711180
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Tussenbalans 2016
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 31-05-2016 16:20:19
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 15 juni 2016 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 31 mei 2016 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie bespreekt de programma's uit de begroting die betrekking hebben op de portefeuille van fysieke leefomgeving. De Tussenbalans van het college wordt hierbij betrokken. De commissieleden benadrukken de constructieve wijze waarop er in de commissie wordt samengewerkt en stellen enkele verduidelijkende vragen aan het college. Met name de onderwerpen duurzaamheid (Is er sprake van een winstwaarschuwing?) en de kwaliteit van de bebouwing op Stadswerven (Kan de kwaliteit van de woningvoorraad omhoog?) krijgen aandacht. De commissie verzoekt over Stadswerven separaat een keer te worden bijgepraat. De Jaarstukken en de Tussenbalans worden op 15 juni in de Debatraad verder besproken.