Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 171094

Gemeente Dordrecht

Dossier - 171094

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 171094
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken Maasterras
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 21-04-2009 13:00:23
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken Maasterras
Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid
Onderwerplijstnr 107 - Maasterras (Spoorzone)
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder J.W. Spigt
Groot project Maasterras
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Aanspreekpunt telefoon 6270
Aanspreekpunt e-mail wve.verboom@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar W.A. van Alphen (078-6396888)
Datum B&W Besluit 24-03-2009
Agendacommissie 12-05-2009
Adviescommissie 11-06-2009 i.c.m. projectblad + 01-09-2009
Raad 08-09-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Hierbij ontvangt u een raadsinformatiebrief over de stand van zaken van het project Maasterras. In de brief staat dat het college vindt dat de voorgestelde programmering en strategische fasering van het Weeskinderendijkgebied getoetst moet worden aan de visie van de professionele marktpartijen en andere private en publieke partijen die in het gebied gevestigd zijn. Met als doel te komen tot een concept structuurvisie met door de markt en overheid gedragen uitgangspunten en ontwikkelingsstrategie. Ondanks dat wat in de kop van de brief wordt gesuggureerd, betreft het hier geen informatie met een vertrouwelijk karakter. Het in de brief genoemde optimalisatie-advies wordt u wel vertrouwelijk aangeboden en zult u dan ook in aparte enveloppe ontvangen en wordt niet op het RIS geplaatst. U wordt geadviseerd de informatie uit de brief in combinatie met het projectblad Maasterras (onderdeel van de Jaarrekening) te behandelen, waarbij wanneer het nodig wordt geacht gedeeltelijk in beslotenheid zou kunnen worden vergaderd, om zo de mogelijkheid te hebben vragen te stellen over het optimalisatie advies.
Gepubliceerd 21-04-2009