Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 171094

Gemeente Dordrecht

Dossier - 171094

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 171094
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken Maasterras
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 21-04-2009 13:00:23
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 8 september 2009 14:00
Besluit:
Voor kennisgeving aangenomen. Hierbij wordt aangetekend dat de raadsinformatiebrief op zich als afgehandeld kan worden beschouwd, maar dat de adviescommissie nog graag in een programmakamer op het onderwerp Maasterras wil terugkomen.
Vergadering - Ruimtelijke Ordening - dinsdag 1 september 2009 21:30 - Adviescommissie
Besluit:
De projectleider,de heer Van Alphen en wethouder Spigt beantwoorden de vragen van de commmissieleden. Daarna besluit de commissie dat het onderwerp voldoende in vertrouwelijkheid is behandeld. men wil echter nogmaals met wethouder en de projectleider in gesprek in een openbare vergadering. Men vezoekr de agendacommissie hiervoor 2 blokken van 45 minuten te agenderen in eee programmakamer Ruimtelijke Ordening. Punten die dan in ieder geval aan de orde komen zijn: externe veiligheid, het absorbtievermogen, de milieu-aspechte, de milieuzonering en grondsaneringen .Ook moet er in deze 1,5 uur ruimte worden ingeruimd voor een uitgebreidere presentatie.
Vergadering - Grote Projecten - MAASTERRAS - donderdag 11 juni 2009 21:15 - Adviescommissie
Besluit:
De aanwezige leden van de adviescommissie adviseren de vertrouwelijke bijlage van deze raadsinformatiebrief- Advies optimalisatie Maasterras" te agenderen voor een besloten programmakamer.
Verder wordt besloten de geactualiseerde risico-analyse, waarvan de wethouder heeft toegezegd deze naar de raad te sturen, tegelijkertijd met het eerder genoemde advies te agenderen in de besloten kamer.
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 mei 2009 17:00
Besluit:
De Agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief te betrekken bij de behandeling van het projectblad Maasterras in de Adviescommissie van 11 juni 2009.