Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1710867

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1710867

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1710867
Onderwerp Indienen Zienswijze jaarrekening 2015 en concept begroting 2017 GR Drechtwerk
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 26-05-2016 12:02:19
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Indienen Zienswijze jaarrekening 2015 en concept begroting 2017 GR Drechtwerk Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Indienen Zienswijze jaarrekening 2015 en concept begroting 2017 GR Drechtwerk Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerp raadsbesluit zienswijze begroting Drechtwerk (2017).doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Conceptbrief zienswijze raad Begroting Drechtwerk 2017.doc Bijlage
Icoon voor documenttype Concept Jaarverslag GR DW 2015.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Concept Ontwerp Begroting 2017-2020 Drechtwerk.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1625066 B&W besluit
Icoon voor documenttype Zienswijze GR Drechtwerk Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1633558 Raadsbesluit