Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1710853

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1710853

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1710853
Onderwerp Raadsinformatiebrief over plan en begroting Dordrecht Regenboogstad 2016 en 2017
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 26-05-2016 10:34:56
Onderwerp Raadsinformatiebrief over plan en begroting Dordrecht Regenboogstad 2016 en 2017
Programma Zorg en Ondersteuning
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 10 - Integratie, participatie en emancipatie
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Lambrechts, Karin (C.M.L.)
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4862
Aanspreekpunt e-mail MJ.Geerts@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar WEGA Seelen, 078 770 4729
Datum B&W Besluit 10-05-2016
Gerelateerde zaak 1624547
Agendacommissie 31-05-2016
Termijn agenda Agenderen na de zomer.
Raad 08-11-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Tijdens de vergadering van de commissie sociale leefomgeving van 22 maart 2016 hebben de commissieleden gesproken over Dordrecht Regenboogstad. De commissie heeft aan de wethouder gevraagd om een raadsinformatiebrief met daarin ter kennisname het inhoudelijk plan en de begroting Dordrecht Regenboogstad 2016 en 2017.

Gepubliceerd 26-05-2016