Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1710786

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1710786

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1710786
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Verslag van de gemeentearchivaris omtrent het toezicht op de informatiehuishouding van de gemeente Dordrecht 2015
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 26-05-2016 12:02:19
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Verslag van de gemeentearchivaris omtrent het toezicht op de informatiehuishouding van de gemeente Dordrecht 2015
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JDH Verschoor, 770 4417
Datum B&W Besluit 10-05-2016
Gerelateerde zaak 1625590
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In maart 2016 is het rapport van de gemeentearchivaris over de toestand van de informatiehuishouding van de gemeente Dordrecht ontvangen. Wij herkennen de conclusies en aanbevelingen uit het verslag. We zijn verheugd om te lezen dat de archivaris heeft geconstateerd dat er diverse projecten op het gebied van informatie- en archiefbeheer het afgelopen jaar zijn opgepakt en (deels) voltooid. We zetten een belangrijke stap voorwaarts richting het digitaal werken en archiveren met de vervanging van Mozaiek, de afdeling DIV is gereorganiseerd en staat gesteld voor de toekomst en de archiefachterstanden zullen dit jaar zijn weggewerkt.

Gepubliceerd 26-05-2016