Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1707488

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1707488

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1707488
Onderwerp Rapport Stijging meldingen verwarde personen in de regio Rotterdam 2016
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 23-05-2016 15:17:23
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Rapport Stijging meldingen verwarde personen in de regio Rotterdam 2016 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Rapport Stijging meldingen verwarde personen in de regio Rotterdam 2016 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Rapport Verwarde mensen op straat Algemeen
Icoon voor documenttype VNG brief stand van zaken Aanpak personen met verward gedrag Bijlage