Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1704388

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1704388

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1704388
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Evaluaties Jeugd
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 04-05-2016 12:36:21
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Evaluaties Jeugd
Programma Jeugd en Onderwijs
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4862
Aanspreekpunt e-mail MJ.Geerts@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S Haksteeg, 078 770 4716
Datum B&W Besluit 26-04-2016
Gerelateerde zaak 1616732
Agendacommissie 31-05-2016
Raad 15-06-2016
Toelichting

In 2016 wordt een aantal evaluaties uitgevoerd gerelateerd aan de zorg voor jeugd in onze gemeente en regio. Deze evaluaties zijn u in eerdere beleidsstukken reeds gemeld, maar voor de volledigheid lijkt het ons verstandig u via deze raadsinformatiebrief een overzicht te geven. In 2016 vinden evaluaties plaats van de volgende onderwerpen: - Jeugdgezondheidszorg; - VeiligThuis; - Service Organisatie Jeugd (SO Jeugd); - Stichting Jeugdteams. In het najaar wordt u over elke evaluatie afzonderlijk geïnformeerd en daar waar het uw bevoegdheden betreft in gelegenheid gesteld te komen tot besluitvorming. Ten aanzien van de evaluaties van de SO Jeugd en de formule van de Stichting Jeugdteams wordt u reeds in april en mei in de afzonderlijke subregio's in gelegenheid gesteld betrokken te zijn. Enerzijds kunnen de evaluaties afzonderlijk bezien worden. Anderzijds kunnen eventuele besluiten of maatregelen ten gevolge van de evaluaties wel invloed hebben op het gehele stelsel. Wij zullen in het najaar deze eventuele samenhang inzichtelijk maken. In onderhavige brief vindt u nadere informatie per evaluatie.

Gepubliceerd 04-05-2016