Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1704334

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1704334

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1704334
Onderwerp Kennisnemen jaarstukken 2015 en instemmen met de instelling van de bestemmingsreserve IKB
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2016 15:05:24
Onderwerp Kennisnemen jaarstukken 2015 en instemmen met de instelling van de bestemmingsreserve IKB
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 173 - Planning en control cyclus 2015
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Mos, Jasper (J)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M. Muller, 770 4212 / A.J. van de Wijngaard, 770 4157
Datum B&W Besluit 26-04-2016
Gerelateerde zaak 1616857
Adviescommissie 24 mei 2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

2015 is het eerste volledige jaar van de nieuwe bestuursperiode. Naast het continueren van de bestaande prioriteiten Leefbaarheid & Veiligheid, Arbeidsmarktbeleid, Duurzaamheid en Levendige Binnenstad, kwam in 2015 een aantal nieuwe taken richting gemeenten. De drie decentralisaties van maatschappelijke taken naar lokale overheden (Jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Participatiewet) werden per 1 januari 2015 van kracht. De overheveling van deze taken is goed verlopen. Lange tijd was onduidelijk wat het budgettaire effect van deze taakoverhevelingen en de daarmee gepaard gaande efficiencykortingen zou zijn. De jaarrekening 2015 geeft een eerste inzicht in dit effect. Doordat de omvang van de decentralisaties moeilijk te voorspellen was, hebben de nieuwe gedecentraliseerde taken een wezenlijk aandeel in het gerealiseerde jaarrekeningresultaat. Het jaar 2015 was een dynamisch jaar. Met een aantal toonaangevende gebeurtenissen, waaronder de eerste Koningsdag 'Nieuwe Stijl', heeft onze stad zichzelf het afgelopen jaar flink in de schijnwerpers gezet. We zijn daar trots op. We zijn uitgeroepen tot Nationale Onderwijsstad en genomineerd als 'Beste binnenstad van Nederland 2015-2017', als 'Evenementenstad' en de Kerstmarkt is genomineerd als 'Beste Evenement'. Winkelketen Primark opende op 1 december 2015 haar deuren en ontwikkellocatie Stadswerven kreeg steeds meer vorm. Op het gebied van duurzaamheid streven we een ambitieus doel na: Dordrecht moet klimaatneutraal zijn in 2050. In Drechtstedenverband formuleerden we het regionaal meerjarenprogramma (rMJP) met een sterk economische focus, die past bij het maritieme profiel van het gebied. Ook in het netwerk van Zuid-Holland Zuid vervult Dordrecht een voortrekkersrol. Ondanks budgettair krappe tijden vond het college in 2015 via een combinatie van slim organiseren en bezuinigen ruimte voor extra investeringen in de stad. Tegelijkertijd zijn we trouw gebleven aan ons standpunt dat wij staan voor een gedegen financieel beleid waarin lage woonlasten, het duurzaam in evenwicht zijn van uitgaven en inkomsten en het beschikken over een weerstandsvermogen van voldoende omvang centraal staan. In de 'Agenda voor de stad' hebben we samen met de stad bepaald hoe we de nieuwe rol van de gemeente de komende jaren vormgeven. Zo werken we aan een krachtige en financieel gezonde stad.

Gepubliceerd 06-06-2016