Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1704334

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1704334

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1704334
Onderwerp Kennisnemen jaarstukken 2015 en instemmen met de instelling van de bestemmingsreserve IKB
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2016 15:05:24
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 15 juni 2016 14:00
Motie titel M 3 Motie De burger in Kengetallen
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 15-06-2016
Motietekst:
Vraagt het college • De sociale kaart middels kenbaar maken van kengetallen beter in te vlechten in de jaarcijfers • Hiermee voor te sorteren op de toekomstige behoefte aan Open Data • Door dit proces de burger een betere plaats te geven in de jaarcijfers
M 3 Motie De Burger in Kengetallen.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M 2 Motie Vertrouwen en Sturen
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 15-06-2016
Motietekst:
Voor de tekst van de motie zie bijgevoegde pdf
M 2 Motie Vertrouwen en Sturen.pdf
Stand van zaken: