Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1700522

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1700522

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1700522
Onderwerp Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet tbv onderzoek ToBe (BESLOTEN)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 25-04-2016 16:05:55
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 10 mei 2016 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 26 april 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet t.b.v. onderzoek ToBe als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 10 mei.