Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1700456

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1700456

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1700456
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen van de fractie SP over deelname aan vastgoedbeurs Provada
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 25-04-2016 16:05:54
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 24 mei 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De SP is als enige fractie tegen een uitgave van 130.000 euro voor deelname aan de Vastgoedbeurs Provada. Er vindt verder geen debat over plaats.
De commissie besluit dat dit stuk voldoende is besproken.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 26 april 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief te agenderen voor een volgende commissievergadering.


De politieke vraag luidt: Is een uitgaven van 130.000 euro voor deelname aan de Vastgoedbeurs een verstandige besteding van gemeenschapsgeld en hoe willen wij hier in de toekomst mee om gaan?