Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1700145

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1700145

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1700145
Onderwerp Diverse benoemingen dhr. A. Meijer, mevr. J. Edenburg en Mevr. I. Mous
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 02-05-2016 13:24:45
Onderwerp Diverse benoemingen dhr. A. Meijer, mevr. J. Edenburg en Mevr. I. Mous
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar P. van der Pot
Datum B&W Besluit 18-04-2016
Raad 10-05-2016
Toelichting

Op 24 maart 2016 heeft de heer A. Meijer, raadslid namens de SP, de voorzitter van de raad medegedeeld dat hij zich terugtrekt uit de fractie SP en dat hij als eenmansfractie doorgaat. Als gevolg hiervan dient hij tot lid van het Presidium en tot lid van de Auditcommissie te worden benoemd en dient het stemgewicht in de Drechtraad van de fractie SP en de nieuwe eenmansfractie te worden vastgesteld.
Tevens heeft de heer A. Karapinar zijn raadslidmaatschap op 29 maart 2016 beƫindigd en is daarmee ook gestopt als plaatsvervangend lid van de Drechtraad. Mevrouw J. Edenburg is door de fractie GroenLinks voorgedragen als zijn opvolger.
Tot slot zal binnen het CDA mevrouw I. Mous de heer K. Rovers vervangen als vice fractievoorzitter CDA. Mevrouw Mous zal dan ook benoemd dienen te worden als plaatsvervangend lid van het Presidium. Dit nadat de heer Rovers ontslag is verleend als plaatsvervangend lid.
In verband met de 2 openstaande vacatures voor het CTOO, waarvoor 3 gegadigden zich beschikbaar hebben gesteld, heeft het Presidium besloten om de heer J.P. Schuiten, mevrouw I. de Jager en mevrouw M. Nijhof voor te dragen als lid van het CTOO. Het aantal leden komt hierdoor op een totaal van 7.

Gepubliceerd 02-05-2016