Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1700134

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1700134

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1700134
Onderwerp Burgerinitiatief realisatie Leefwerf De Biesbosch 2016 - 2017
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 20-06-2016 17:52:39
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Burgerinitiatief realisatie Leefwerf De Biesbosch 2016 - 2017 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Burgerinitiatiefvoorstel realisatie Leefwerf De Biesbosch 2016-2017 Algemeen
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Raad Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Toetsingskaders burgerinitiatiefvoorstel realisatie Leefwerf De Biesbosch 2016 Algemeen
Icoon voor documenttype Zienswijze aan Gemeenteraad voor het aanpassen van het ontwerpbestemmingsplan Stadswerven Algemeen
Icoon voor documenttype Exploitatiebegroting Stichting Leefwerf De Biesbosch herzien Algemeen
Icoon voor documenttype Oplegbrief Stichting Leefwerf De Biesbosch over exploitatie-overeenkomst Algemeen
Icoon voor documenttype Kostenraming Zuidelijke Insteekhaven Algemeen
Icoon voor documenttype Beschrijving Exploitatiebegroting Stichting Leefwerf De Biesbosch Algemeen
Icoon voor documenttype Partnerschappen burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch Algemeen
Icoon voor documenttype Pro-forma verzoek opnemen nadere regels historische schepen Zuidelijke Insteekhaven Algemeen
Icoon voor documenttype Presentatie bestemmingsplan Stadswerven, een enorm rijk en boeiend gebied Algemeen
Icoon voor documenttype Meerpalen, vloedpalen, steigers en bolders Zuidelijke Insteekhaven Algemeen
Icoon voor documenttype Totale kosten 2016 minimale variant revitalisatie Zuidelijke Insteekhaven ten behoeve van Leefwerf De Biesbosch Algemeen
Icoon voor documenttype Kosten opknappen Zuidelijke Insteekhaven Dordrecht tbv Leefwerf De Biesbosch Algemeen
Icoon voor documenttype plankaart leefwerf met 10 schepen Algemeen
Icoon voor documenttype te verwijderen palen Algemeen
Icoon voor documenttype Kostenraming Zuidelijke Insteekhaven Algemeen
Icoon voor documenttype Advies college inzake Zuidelijke insteekhaven Algemeen
Icoon voor documenttype 160610 Rapportage Op koers fase 2 DEF Algemeen
Icoon voor documenttype Reactie van de heer Barone op advies college m b t burgerinitiatiefvoorstel realisatie Leefwerf De Biesbosch Algemeen
Icoon voor documenttype Zienswijze van de heer van der Stelt Algemeen
Icoon voor documenttype Leefwerf bespreking 21 juni 2016 behorend bij de zienswijze van de heer van der Stelt Algemeen
Icoon voor documenttype Zienswijze Zuidelijke insteekhaven van de heer de Ridder Algemeen
Icoon voor documenttype Totale kosten Nieuwe Indeling Algemeen
Icoon voor documenttype Kopie van Kostenraming Zuidelijke Insteekhaven nieuwe indeling met stalen palen Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief art. 42 vragen Leefwerf de Biesbosch Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1623090 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Presentatie Leefwerf De Biesbosch 10-10-2017 Algemeen
Icoon voor documenttype Brief aan dhr. P. H. Sleeking over Leefwerf De Biesbosch Bijlage
Icoon voor documenttype Kopie van Exploitatiebegroting Stichting Leefwerf De Biesbosch op basis van fasering 10 schepen Bijlage
Icoon voor documenttype Voorstel en reactie burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch 15-12-17 Algemeen