Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1699769

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1699769

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1699769
Onderwerp Parkschap Nationaal Park De Biesbosch: Ontwerp-begroting 2017 en meerjarenbegroting 2017-2021 - zienswijze
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 25-04-2016 16:05:54
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 26 april 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk voor advies door te geleiden naar het college.