Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1699404

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1699404

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1699404
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan '1e Herziening Nieuwe Dordtse Biebosch, locatie Zanddijk'
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 21-04-2016 12:32:28
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief inzake ontwerpbestemmingsplan '1e Herziening Nieuwe Dordtse Biebosch, locatie Zanddijk' Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Toelichting Algemeen
Icoon voor documenttype Regels Algemeen
Icoon voor documenttype Verbeelding Algemeen
Icoon voor documenttype P15-144 Natuurtoets nieuwbouw Zanddijk 9-11 Dordrecht Algemeen
Icoon voor documenttype Verkennend bodemonderzoek rapport V O Zanddijk te Dordrecht Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatie inzake ontwerpbestemmingsplan '1e Herziening Nieuwe Dordtse Biebosch, locatie Zanddijk' Voorblad stukken