Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1699402

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1699402

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1699402
Onderwerp Raadsinformatiebrief over het jaarverslag 2015 van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 25-04-2016 16:05:54
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 10 mei 2016 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 26 april 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De heer Reumers (D66) vraagt hoe het college om gaat met de aanbevelingen die de Adviescommissie geeft? De heer Bronkhorst (BVD) signaleert dat de aanbevelingen grotendeels dezelfde zijn als in 2014: waarom zijn die aanbevelingen (aanbevelingen 3, 4 en 5 in het voorstel) destijds niet doorgevoerd?

De commissie vraagt college om een raadsinformatiebrief met antwoord op deze vragen.


Deze raadsinformatiebrief kan ter kennisname naar de raad van 10 mei 2016.