Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1699389

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1699389

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1699389
Onderwerp Instemmen met Dekken kosten rechtszaak Bruil - gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 25-04-2016 16:05:54
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 10 mei 2016 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 26 april 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk te agenderen als hamerstuk voor de raadsvergadering van 10 mei 2016.