Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1698341

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1698341

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1698341
Onderwerp Vaststellen Parkeerverordening Dordrecht, Verordening Parkeerbelastingen Dordrecht (1e wijziging)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 21-04-2016 12:32:28
Onderwerp Vaststellen Parkeerverordening Dordrecht, Verordening Parkeerbelastingen Dordrecht (1e wijziging)
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar LPJ Mosch, 770 4944 / E Stehouwer, 770 4912
Datum B&W Besluit 12-04-2016
Gerelateerde zaak 1584948
Agendacommissie 26-04-2016
Raad 10-05-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Hierbij bieden wij u ter vaststelling aan de gewijzigde Parkeerverordening Dordrecht en de eerste wijziging Verordening Parkeerbelastingen Dordrecht. De wijzigingen ten aanzien van beide verordeningen worden genoodzaakt door het ingezette traject van digitalisering van de parkeervergunningen, waartoe wij hebben besloten in de Business Case ParkeerService en digitalisering (zie ook raadsbesluit RIS nr. 1632407).

Gepubliceerd 21-04-2016