Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1697083

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1697083

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1697083
Onderwerp Versturen reactie Toezichtregime Begroting 2016
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 25-04-2016 16:05:54
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 10 mei 2016 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 26 april 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk te agenderen als hamerstuk voor de raadsvergadering van 10 mei 2016.