Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1696601

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1696601

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1696601
Onderwerp Wegschap Tunnel Dordtse Kil: concept jaarstukken 2015 en ontwerpbegroting 2017
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 25-04-2016 16:05:54
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 26 april 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college voor advies.