Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1695511

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1695511

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1695511
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie PvdA over Weigeren aspirant huurders
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 25-04-2016 16:05:54
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 26 april 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen. De PvdA geeft het college nog mee dat bij dit soort afspraken het goed is dat alle partners  geïnformeerd zijn, om verwarring te voorkomen.