Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1695244

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1695244

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1695244
Onderwerp Vaststellen Wijzigingsbesluit GR Schadevergoedingsschap ASL-Zuid, A16 en A4
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 25-04-2016 16:05:54
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Wijzigingsbesluit GR Schadevergoedingsschap ASL-Zuid, A16 en A4 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 1611490 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Memorie van toelichting.docx Bijlage
Icoon voor documenttype GECONSOLIDEERDE TEKST NA WIJZIGING.docx Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1611490 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1618358 Raadsbesluit