Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1695244

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1695244

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1695244
Onderwerp Vaststellen Wijzigingsbesluit GR Schadevergoedingsschap ASL-Zuid, A16 en A4
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 25-04-2016 16:05:54
Onderwerp Vaststellen Wijzigingsbesluit GR Schadevergoedingsschap ASL-Zuid, A16 en A4
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar APE Jaquet, 770 4176
Datum B&W Besluit 12-04-2016
Gerelateerde zaak 1611490
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 (verder "het Schap") is destijds opgericht met het doel de behandeling van en de beslissingen op verzoeken om schadevergoeding die verband houden met onder meer de aanleg van de HSL-Zuid voor alle verzoekers doelmatig, deskundig en op gelijke wijze plaats te laten vinden. In de regeling was opgenomen dat deze van rechtswege ophield te bestaan op 1 januari 2016, in de veronderstelling dat alle verzoeken om schadevergoeding tegen die datum afgedaan zouden zijn. Inmiddels is gebleken dat aanvullende claims te verwachten zijn. Om die reden wordt voorgesteld om de looptijd van het Schap met 5 jaar te verlengen. Dit heeft geen financiƫle gevolgen voor de gemeente Dordrecht. Daarnaast moet voor de komende periode een lid van het algemeen bestuur worden benoemd. Alleen raadsleden en de voorzitter van de raad kunnen lid van het algemeen bestuur zijn (artikel 5, derde lid van de regeling). Daarom wordt voorgesteld de heer A.A.M. Brok te benoemen als lid van het algemeen bestuur.

Gepubliceerd 25-04-2016