Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1694968

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1694968

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1694968
Onderwerp Zienswijze van bewoners Oudendijk over bestemmingsplan locatie Oudendijk - Lindelaan
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 21-04-2016 12:32:28
Onderwerp Zienswijze van bewoners Oudendijk over bestemmingsplan locatie Oudendijk - Lindelaan
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Agendacommissie 26-04-2016
Gepubliceerd 21-04-2016