Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1689671

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1689671

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1689671
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken vluchtelingenopvang Dordrecht
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 25-04-2016 16:05:54
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken vluchtelingenopvang Dordrecht
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 89 - Maatschappelijke opvang (inclusief Hostel)
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar CJW ter Linde, 770 4127 / SL Holstein, 770 4741
Datum B&W Besluit 05-04-2016
Gerelateerde zaak 1609341
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Via voorliggende raadsinformatiebrief willen wij de raad informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot de opvang van vluchtelingen.

Gepubliceerd 25-04-2016