Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1689671

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1689671

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1689671
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken vluchtelingenopvang Dordrecht
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 25-04-2016 16:05:54
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 10 mei 2016 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 26 april 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie stelt nog enkele aanvullende vragen op deze raadsinformatiebrief:
GroenLinks wil graag nadere informatie ontvangen over de stand van zaken van de huisvesting van de statushouders, gezien ook de oproep van de provincie om zo snel mogelijk statushouders te huisvesten (om AZC's te ontlasten). Ook vraagt deze fractie wat op dit ogenblik het beleid is ten aanzien van de integratie van statushouders en vluchtelingen in Dordrecht en de Drechtsteden, zoals een snelle toeleiding tot taalcursussen en andere stappen naar een goede integratie.

De commissie stelt een besluit tot verdere bespreking uit tot antwoorden van college besproken zijn.


De commissie besluit deze Raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.