Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1689097

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1689097

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1689097
Onderwerp Beantwoording door college vragen ex art. 40 RvO van de fractie GroenLinks, PvdA en SP over ontwikkeling bij St. CE ZHZ en in het bijzonder de Popcentrale
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 25-04-2016 16:44:40
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 31 mei 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie neemt kennis van de beantwoording. Vanuit het college zal voor de zomer een notitie naar de raad gestuurd worden over de inrichting van cultuureducatie in Dordrecht. Bij behandeling van deze notitie wordt voorgesteld dat een presentatie gehouden zal worden over de stand van zaken van de popcentrale. Hierbij zullen de initiatiefnemers van het idee popcentrale 3.0 uitgenodigd worden.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - Locatie: Sociaal Team Centrum, Bankastraat 10 te Dordrecht - dinsdag 26 april 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze beantwoording te koppelen aan de beantwoording van het vorige agendapunt (3D, brief van drie inwoners over een zelfstandige popcentrale 3.0). De commissie besluit deze beantwoording dus aan te houden.