Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1686707

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1686707

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1686707
Onderwerp Initiatiefvoorstel Lastenvermindering met oog voor veiligheid van de fractie Beter Voor Dordt
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 25-04-2016 16:05:54
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 november 2016 20:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 31 mei 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie geeft BVD complimenten voor het initiatief. BVD geeft aan n.a.v. het advies van het college het voorstel te zullen amenderen op het punt dat het college via nadere regels kan bepalen dat overlastgevende inrichtingen met drankvergunning alsnog een exploitatievergunning moeten hebben. Deze bepaling zal eruit gehaald worden.  De commissie wil het gewijzigde voorstel nog wel eerst zien. De wethouder gaat nog advies vragen hoe het zit met de inspraak. Dit stuk zal worden aangehouden totdat duidelijk is hoe het zit met de inspraakprocedure. 

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 26 april 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit voorstel voor advies door te sturen naar het college. Onder voorbehoud van het tijdig ontvangen van dit advies (voor 24 mei), besluit de commissie tot bespreking in de commissievergadering van 31 mei.