Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1685765

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1685765

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1685765
Onderwerp Gemeente Rotterdam: raadsinformatiebrief over voortgang splitsingsplan Eneco
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 25-04-2016 16:05:54
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 26 april 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie ontvangt graag het standpunt van het college t.a.v. de splitsing van Eneco in een energiebedrijf en een netwerkbedrijf. Vraag is ook of de gemeente extra geld in Eneco zal moeten steken. BVD verwijst naar eerdere toezegging wethouder Mos indeze (met verwijzing naar de raadsinformatiebrief van Rotterdam).
Commissie wil graag kennisnemen van de analyse van externe deskundigenĀ (voorzien voor mei).


Wethouder Sleeking geeft aan dat het college een zienswijze voorbereid waarin deze vragen aan de orde komen, deze komt op 17 mei naar de raad.

De commissie besluit deze zienswijze opĀ 31 mei te bespreken, en deze brief daarbij te betrekken.