Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1684658

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1684658

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1684658
Onderwerp Gevolgen wijzigingen BBV
Ingekomen/gepubliceerd 13-04-2016 12:16:06
   
Vergadering - Auditcommissie - woensdag 13 april 2016 20:30
Besluit:

De accountant geeft een toelichting op de belangrijkste gevolgen van de wijzigingen in het BBV. Voor een deel zullen die al in de begroting 2017 zijn beslag krijgen. Ook bij de bestuursrapportage 2016 zullen al enkele wijzigingen zichtbaar worden (bv ten aanzien van de waardering van gronden). De heer Barre spreekt over een ontwikkeltraject waarin de auditcommissie (en de raad) uiteraard worden meegenomen. Op 21 september zal er in de vergadering van de auditcommissie weer aandacht zijn voor deze ontwikkelingen. De aangepaste presentatie is toegevoegd aan dit dossier.