Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1684657

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1684657

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1684657
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij raadsvoorstel Ontwikkelvisie Spuiboulevard e.o. (ris 1684423)
Ingekomen/gepubliceerd 30-03-2016 11:47:18
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij raadsvoorstel Ontwikkelvisie Spuiboulevard e.o. (ris 1684423)
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Raad 6-04-2016
Gepubliceerd 30-03-2016