Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1684657

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1684657

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1684657
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij raadsvoorstel Ontwikkelvisie Spuiboulevard e.o. (ris 1684423)
Ingekomen/gepubliceerd 30-03-2016 11:47:18
Document Document type
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD GEHEIMhouding ontwikkelvisie Spuiboulevard eo Algemeen
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij raadsvoorstel Ontwikkelvisie Spuiboulevard e.o. (ris 1684423) Voorblad stukken