Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1684481

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1684481

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1684481
Onderwerp Geen wensen en bedenkingen te uiten en beschikbaar stellen van krediet inzake transacties Spuiboulevard
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 31-03-2016 14:39:11
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Geen wensen en bedenkingen te uiten en beschikbaar stellen van krediet inzake transacties Spuiboulevard Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Geen wensen en bedenkingen te uiten en beschikbaar stellen van krediet inzake transacties Spuiboulevard Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit transacties Spuiboulevard.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Conceptkoopovereenkomst Spuiboulevard 160-210 Bijlage
Icoon voor documenttype Conceptkoopovereenkomst Spuiboulevard 220 Bijlage
Icoon voor documenttype Uittreksel Taxatierapport Spuiboulevard 160-210 Bijlage
Icoon voor documenttype Uittreksel Taxatierapport Spuiboulevard 220 Bijlage
Icoon voor documenttype Begrotingswijzing 216013 met bijlagen Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1607986 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 1605918 B&W besluit