Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1684423

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1684423

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1684423
Onderwerp Vaststellen Ontwikkelvisie Spuiboulevard e.o.
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 31-03-2016 14:39:11
Onderwerp Vaststellen Ontwikkelvisie Spuiboulevard e.o.
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar B Korteweg, 770 2806
Datum B&W Besluit 22-03-2016
Gerelateerde zaak 1598691
Adviescommissie 6-04-2016
Raad 10-05-2016
Toelichting

De Spuiboulevard is dé toplocatie voor kantoren in de Drechtsteden. Het gebied ligt in de nabijheid van het Centraal station en dicht tegen de monumentale binnenstad, ingrediënten van groot belang voor de moderne kenniswerker. Niettemin kent het gebied de laatste jaren groeiende leegstand. Om deze ontwikkeling een halt toe te keren is een transformatie gewenst. De te grote voorraad kantoren zou gesaneerd, geconcentreerd en verduurzaamd moeten worden en daarmee beter moeten aansluiten op de behoefte. De beoogde concentratie van kantoren wordt voorgesteld ten oosten van de Spuiweg. Locaties die vrijkomen kunnen herontwikkeld worden tot aantrekkelijke woonmilieus. Een belangrijke sleutel voor deze transformatie ligt bij de gemeente zelf. Wij zien de gemeente als aanjager van de herontwikkeling van het gebied door zijn huidige en toekomstige huisvesting in te zetten. Met verplaatsing van de huisvesting van het stadskantoor naar het oostelijk deel in combinatie met een verdere concentratie van de regiodiensten is het mogelijk een moderne en duurzame kantooromgeving te ontwikkelen te ontwikkelen voor de stad en regio en tegelijk een stedelijk compact woongebied mogelijk maken op de leegkomende locaties. Bovengenoemde punten vormen de kern van de ontwikkelvisie Spuiboulevard e.o. die in samenwerking met een aantal marktpartijen en het Rijksvastgoedbedrijf is opgesteld. Komt deze beweging tot stand, dan kan het investeringsklimaat verbeteren en transformeert het gebied met een leegstand van 61.000 m² van de 170.000 m2 kantoren (36%) naar een voorraad van maximaal 120.000 m2, al deels gemoderniseerd en circa 350 extra woningen, bovenop het programma van de reeds in gang gezette ontwikkelingen, waarvan 45% grondgebonden. Deze transformatie wordt op deze manier het Dordtse antwoord op de zoektocht van provincie, regio's en gemeenten naar aantrekkelijke stedelijke woonmilieus in de Zuidvleugel Randstad. Als uw raad deze visie ondersteunt zullen wij een ontwikkelvisie concreet uitwerken in een strategie met besluiten over vervolgstappen.

Gepubliceerd 31-03-2016