Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1682807

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1682807

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1682807
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Grondwaterverontreiniging Chemours
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 12-04-2016 20:14:49
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Grondwaterverontreiniging Chemours
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 60 - Milieu
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E Hoff, 770 4837
Datum B&W Besluit 22-03-2016
Gerelateerde zaak 1602399
Termijn agenda aanhouden tot meer informatie bekend is (verzameldossier)
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In een gezamenlijk persbericht met de provincie Zuid-Holland hebben wij op 16 oktober 2015 de op dat moment bekende gegevens over de emissies van PFOA en de grondwaterverontreiniging met PFOA bekend gemaakt. In de periode daarna zijn er nog veel vragen gesteld, ook over de bodemverontreiniging. Daarvoor is de gemeente sinds 2003 bevoegd gezag. Wij hebben de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid gevraagd een memo op te stellen om de situatie ten aan zien van de bodemverontreiniging op het terrein van Chemours nader toe te lichten. Bijgevoegd treft u dit memo aan.

Gepubliceerd 12-04-2016