Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1681492

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1681492

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1681492
Onderwerp Vaststellen structuurvisie Windenergie in Dordrecht
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 13-04-2016 16:11:54
Onderwerp Vaststellen structuurvisie Windenergie in Dordrecht
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 60 - Milieu
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar P Bezemer, 770 4831 / B Korteweg, 770 2806
Datum B&W Besluit 22-03-2016
Gerelateerde zaak 1598462
Adviescommissie 19-04-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 15 december 2015 heeft uw raad unaniem besloten de ontwerpstructuurvisie en de ontwerpplanmilieueffectrapportage ter visie te leggen met de mogelijkheid zienswijzen in te dienen (zaaknr. 1571012). De gemeente heeft in totaal 19 zienswijzen ontvangen en een reactie van de landelijke commissie m.e.r.. Deze zienswijzen leiden tot kleine aanpassingen in de teksten van de structuurvisie, maar hebben geen aanleiding gegeven tot een inhoudelijk andere visie.

Gepubliceerd 13-04-2016