Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1681492

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1681492

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1681492
Onderwerp Vaststellen structuurvisie Windenergie in Dordrecht
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 13-04-2016 16:11:54
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen structuurvisie Windenergie in Dordrecht Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen structuurvisie Windenergie in Dordrecht Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen structuurvisie Windenergie in Dordrecht Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Structuurvisie windenergie Bijlage
Icoon voor documenttype Planmilieueffectrapportage windenergie Bijlage
Icoon voor documenttype Toetsingsadvies commissie mer Bijlage
Icoon voor documenttype Compleet overzicht zienswijzen windenergie Bijlage
Icoon voor documenttype Notitie nav zienswijzen Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1605079 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Inspreektekst Carrousel Fysiek DSD 05042016 Stichting LindtWind Algemeen
Icoon voor documenttype B&W besluit 1598462 B&W besluit